Debatt. .

2017-08-11 04:00
Bild: Erland Vinberg/TT/Press

Vi behöver äta både mindre och bättre kött

Det är inte någon vag nationalistisk känsla som gör att vi framhåller svensk mat – utan att det faktiskt finns vissa generella faktabaserade fördelar.

Jonas Paulsson är en flitig debattör för minskad köttkonsumtion. Det är bra eftersom en sådan utveckling är helt nödvändig.

Paulsson är dock onyanserad och ensidig i sitt resonemang. Precis som Paulsson framför (Dagens ETC 3/8) är matnationalism i många länder ett alltmer utbrett fenomen. Även i Sverige är det vanligt att fördelarna med svenskt överdrivs. Svenskt är inte alltid bättre. Ekologiskt är till exempel bra oavsett vilket land det är producerat i.

Det är emellertid inte någon vag nationalistisk känsla som gör att vi framhåller svensk mat – utan att det faktiskt finns vissa generella faktabaserade fördelar. Vid jämförelse med de flesta länder har vi betydligt lägre antibiotikaanvändning, högre livsmedelssäkerhet och högre miljö- och djurskyddskrav.

När djurskyddslagen kom på 80-talet var Sverige ett av de absolut bästa länderna på lagstadgat djurskydd. Nu har vi halkat efter men vi är fortfarande rankade som ett av de länder i EU med högst lagstadgat djurskydd, enligt World Animal Protection. Miljöpartiet arbetar kontinuerligt med att förstärka djurskyddet. Regeringen har också satsat mer på tillsyn under mandatperioden.

En mängd arter i Sverige hotas av utrotning på grund av att kulturlandskapet växer igen. En del arter har redan försvunnit.

Jordbruksverket konstaterar att det i dagsläget finns en brist på betesdjur i Sverige för att kunna sköta de kvarvarande naturbetesmarkerna.

Att vi äter för lite kött är dock inte problemet. Problemet är att vi importerar kött som ofta inte kommer från en betesbaserad produktion där miljön faktiskt gynnas av bete. För de som vill äta kött är därför svenskt nöt- och fårkött ett bra alternativ, eftersom det leder till att biologisk mångfald knuten till kulturlandskapet kan bevaras.

Vi behöver göra mer för att minska animaliekonsumtionen till en hållbar nivå. Runt om i våra kommuner arbetar Miljöpartiet för att främja vegetariskt. På riksnivå har vi nått framgång genom att underlätta miljövänlig offentlig upphandling. Det innebär exempelvis mer inköp av vegetarisk mat.

Vi behöver verka både för en lägre och en mer hållbar köttkonsumtion.

Stina Bergström (MP) 
Miljöpolitisk talesperson